Ciao.

Moje služby.

Tlmočenie

Linguita.sk - Tlmočenie

Poskytujem konzekutívne a simultánne tlmočenie na obchodných rokovaniach, firemných stretnutiach, konferenciách, prezentačných akciách, školeniach...

Taktiež sprievodné tlmočenie, ktoré prebieha pri sprevádzaní po múzeách, výstavách, veľtrhoch, firme, meste, galériách, na služobných cestách.

Preklady

Linguita.sk - Preklady

Poskytujem profesionálne preklady z/do talianskeho a z/do slovenského jazyka odborných i bežných textov ako sú zmluvy, prezentačné materiály, manuály, katalógy, web stránky, návody, príručky, obchodná korešpondencia, brožúry a podobne.

Ostatné služby

Linguita.sk - Ostatné služby

Ponúkam aj ďalšie služby ako vybavovanie korešpondencie, telefonáty, emaily, administratívna činnosť, uskutočňovanie konferenčných hovorov, súkromné doučovanie, spracovávanie dát v talianskom jazyku, korektúry, a iné služby súvisiace s taliančinou.

O mne.

Linguita.sk - Dominik Jakubickova

Ciao. Volám sa Dominika Jakubičková.

Moje služby poskytujem pre širokú verejnosť, pre fyzické i právnické osoby. Pre všetkých, ktorí potrebujú služby z/do talianskeho jazyka.

Ku klientom pristupujem individuálne, som ochotná vycestovať do zahraničia. Podmienkou je vopred dohodnutý termín.

Vzdelanie.

december 2014 - Certifikácia taliančiny ako cudzieho jazyka
január 2012 Štátna jazyková skúška všeobecná z talianskeho
   jazyka
máj 2009 Súkromné gymnázium IP, Bratislava ukončené
   maturitnou skúškou
máj 2008 Stredná odborná škola Centro Formazione Pordenone,
   Taliansko, odbor podnikový manažment, ukončená výučným
   listom
október 2007 - máj 2008 kurz z talianskeho jazyka, pokročilá
   úroveň v CFP
október 2005 - máj 2006 kurz z talianskeho jazyka, základná
   úroveň v CFP

Klienti.

Kontakt.

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.